Eenvoudig de innovatie hulpmiddelen in huis
Onderzoek welke hulpmiddelen het best bij uw bedrijf passen
Gemakkelijk aan te vragenOntmoet Maatje 


Maatje is een sociale zorgrobot die cliënten met dementie, autisme of een verstandelijke beperking helpt om zelfstandiger te leven. Met de bijbehorende app kunnen gebruikers Maatje afstemmen op het zorgprogramma van een cliënt. Op die manier geeft Maatje cliënten de mogelijkheid de dagelijkse bezigheden en activering zelfstandig uit te voeren. Maatje is geschikt om ingezet te worden in ziekenhuizen, zorgtehuizen, bij fysiotherapie, en bij jeugdzorg- en revalidatie trajecten. Dankzij het compacte model kan Maatje gemakkelijk vervoerd worden en is zij altijd in de buurt. Net als een echt Maatje.

Besturing middels app


Via de app ‘SmartRobot’ kunnen Android gebruikers, met versie 4.1 en hoger, Maatje aansturen. In deze app kunnen woorden en zinnen worden opgeslagen, die Maatje bij vermelding zal herkennen. Ook kunnen mantelzorgers, familieleden en specialisten de app instellen om Maatje op geselecteerde tijden een uitspraak te laten doen. Dit is ook mogelijk om vanaf een afstand te doen. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld eraan herinnerd worden om medicijnen in te nemen. Door meerdere meldingen toe te voegen, kan in de agenda een takenlijst of dagschema worden opgesteld. Bij vermelding van het woord ‘agenda’ zal Maatje de openstaande afspraken oplezen. Doordat Maatje via een 4G netwerk opereert, is zij geavanceerder dan voorgaande zorgrobots.

Het gebruik


Maatje beschikt over verschillende sensoren waarmee het hoofd, de mond en de ogen bediend kunnen worden. Zo geeft Maatje een blij gebaar als men over het hoofd aait. Ook kan de gebruiker middels de hoofdsensor acties stoppen, of Maatje weer activeren vanuit de slaapmodus. Daarnaast is het mogelijk om Maatje muziek af te laten spelen, waarop zij kan dansen of bewegingsoefeningen voordoet.

De kleur van de mond vertelt in welke status Maatje zich bevindt. Bij een groene kleur is bijvoorbeeld de spraakherkenningsfunctie ingeschakeld. Tevens is dan dialoog via stem mogelijk. Bij het woord ‘weerbericht’ zal Maatje de temperatuur vertellen, en of de gebruiker een jas aan moet.

Altijd iemand dichtbij


Maatje biedt niet alleen meer zelfstandigheid, maar ook meer veiligheid. Zo beschikt Maatje over een alarmfunctie. Als de gebruiker voor een bepaald tijdstip niet met Maatje heeft gesproken, wordt er een bericht naar de begeleider verstuurd. Ook kunnen gebruikers met Maatje bellen om te stem van een naaste te horen. Op die manier is er, dankzij Maatje, altijd iemand dichtbij.


De voordelen van Maatje op een rijtje:


Meldingen instellen voor geplande uitspraken

Eenzaamheid tegengaan door gesprekken te voeren met Maatje

Interacties instellen, zoals lopen, opdrukken of een liedje zingen

Realtime berichten versturen vanaf een afstand en laten uitspreken

Zelfontwikkelde QR-kaartjes scannen om een spel te spelen

Alarmfunctie die de begeleider inlicht bij gebrek aan contact met cliënt
Laden
Laden
Het nationaal keurmerk hulpmiddelen Vegro is MVO gecertificeerd