Eenvoudig de innovatie hulpmiddelen in huis
Onderzoek welke hulpmiddelen het best bij uw bedrijf passen
Gemakkelijk aan te vragen 


Ontmoet Felix


Felix is een happybot waarmee gebruikers op een laagdrempelige manier stil kunnen staan bij hoe zij zich voelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dagelijks stilstaan bij hoe je je voelt een positieve invloed heeft op het algehele geluksgevoel. Voor mensen met bijvoorbeeld autisme is het vaak lastig om te verwoorden hoe zij zich voelen, maar via Felix kunnen zij hier gemakkelijker over communiceren. Maar Felix kan ook worden ingezet in de ouderenzorg, om te dienen als een maatje aan wie ouderen kunnen vertellen hoe zij zich voelen. Begeleiders geven aan in korte tijd een beter contact te hebben met deze gebruikers.

Gevoelens delen


Door aan Felix te draaien veranderen de ogen van gelukkig naar ongelukkig en vice versa, en verandert hij geleidelijk van kleur. Hiermee kan worden aangegeven hoe iemand zich die dag voelt. Die gegevens worden aan het bijbehorende platform doorgegeven en opgeslagen in een gelukskalender. De gebruiker kan daarmee zien hoe hij of zij zich voor een bepaalde periode heeft gevoeld, en of daar bijvoorbeeld patronen in te herkennen zijn. Ook kunnen er eventueel notities worden gemaakt bij de ingegeven gemoedstoestand. Zo kan iemand er in de loop van de tijd steeds meer achter komen waardoor hij of zij zich (on)gelukkig voelt. Als gebruikers dit hebben aangegeven, kunnen zij deze gegevens delen met een begeleider, vriend of familielid. De omgeving kan hier dan beter rekening mee houden, maar kan bijvoorbeeld ook hulp aanbieden.

Communiceren met de omgeving


Gebruikers kunnen Felix instellen op de emotie die zij op dat moment voelen, bijvoorbeeld boos, angstig, verdrietig of blij. Felix blijft dan een tijdje oplichten in die stand die is aangegeven. Daarmee kan de omgeving zien hoe iemand zich voelt en kan daar rekening mee worden gehouden. Felix voorziet in een behoefte voor mensen die het lastig vinden om te praten over hun gevoelens, en zich daardoor vaak onbegrepen voelen.

Opbouwen van expertise


Via Innovatie & Onderzoek kunnen zorgorganisaties een “geluksproject” pilot aanvragen. Daarmee kan Felix worden toegekend aan een groep gebruikers, om die vervolgens voor een periode te volgen. Het effect van uitgevoerde interventies of van specifieke situaties kan hiermee worden gemonitord.  


Bekijk hier hoe Felix werkt


Laden
Laden
Het nationaal keurmerk hulpmiddelen Vegro is MVO gecertificeerd